Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate
Conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Identificarea operatorului:
Denumirea operatorului: S.C. PARADISUL PERSONAJELOR S.R.L.
Cod unic de înregistrare: 32935378
Registrul Comerţului: J40/3273/2014
Sediul Social: Șoseaua Sălaj, nr. 347, Cartierul Dream Rezidence.

Societatea S.C. PARADISUL PERSONAJELOR SRL care își prezintă serviciile prin intermediul site-ului https://paradisulpersonajelor.ro a luat măsurile necesare pentru a proteja și păstra în siguranță datele cu caracter personal ale utilizatorilor pe care le preia prin intermediul acestuia.
II. Definiții în prezentul context:
Date cu caracter personal – orice informații preluate de site-ul https://paradisulpersonajelor.ro care pot face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de telefon, email, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice și fiziologice.
Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile prezentate prin intermediul site-ului paradisulpersonajelor.ro.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune efectuată de administratorul site-ului asupra datelor cu caracter personal ale utilizatorului site-ului, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum Facebook Ads, Google Ads și Google Analytics , cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, restricționarea, ștergerea, etc.
Operator – S.C. PARADISUL PERSONAJELOR S.R.L. care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Terțe părți – Toate persoanele purtătoare sau nu de drepturi juridice, diferite de S.C. PARADISUL PERSONAJELOR SRL, precum și persoane fizice, persoane juridice de drept privat și entități de drept public.
Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

III. Colectarea și prelucrarea datelor prin intermediul site-ului
Datele cu caracter personal pe care le colectam și le prelucram atunci când utilizați website-ul https://paradisulpersonajelor.ro sunt numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, IP, cookies. Pentru mai multe informații despre cookie-urile folosite în cadrul site-ului și modalitatea de utilizare a acestora, vă rugăm consultați și pagina denumită “Politica de cookies”.
S.C. PARADISUL PERSONAJELOR S.R.L. se folosește de datele cu caracter personal prelucrate și stocate de terțe părți cum ar fi Google Analytics, Facebook Ads, Google AdWords dar nu deține controlul asupra datelor de identificare propriu zise.

Datele cu caracter personal stocate prin instrumentele de marketing pot face referire la: Date demografice, Vârsta, Afinități, Limba vorbită, Locație, Comportamentul, Frecvența, Engagement, Browserul utilizat, Tehnologia utilizată, Providerul de internet, Device-ul utilizat (mobil, PC, tabletă), Comportamentul în paginile unui site, Produsele cumpărate, Valoarea produselor cumpărate, Bounce Rate-ul, Timpul petrecut pe site, Numărul de pagini vizitate în medie, etc. În acest sens, se realizează avatare (după preferințe, interese sau alte criterii menționate anterior) cu scopul de a livra reclame către un grup de persoane bine targetat. Informații mai detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către instrumentul de marketing Google Analytics se pot vizualiza accesând link-ul:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro&authuser=1&ref_topic=2919631

Administratorul site-ului pune nu pune la dispoziția unor terțe persoane datele cu caracter personal ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele excepții în acest sens se vor face la solicitarea instanțelor judecătorești, a organelor de poliție, ale parchetului sau ale altor organe de anchetă și urmărire judiciară, dacă va fi cazul.
S.C. PARADISUL PERSONAJELOR S.R.L. prelucrează în mod legal, echitabil și transparent față de utilizatori informațiile primite de la aceștia.
Dacă nu sunteți de acord ca aceste date să fie colectate cu privire la sesiunile dumneavoastră de vizitare a prezentei pagini web, puteți selecta opțiunea de oprire a stocării cookies. Acest lucru va opri colectarea datelor de către pixelii de la Google Analytics, Google Adwords sau Facebook Ads.

IV. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:
– Gestionarea, administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității website-ului.
– Crearea de conținut și furnizarea de informații relevante pentru utilizatorii website-ului.
– Ofertare, livrare, facturare sau contractare.
– Statistic, informațiile cu caracter personal pot fi prelucrate în vederea întocmirii de rapoarte care să ajute să îmbunătățim maniera de prezentare a serviciilor oferite.
– Marketing, pentru livrarea de reclame în funcție de interesele și preferințele pe care le aveți.
Administratorul acestui site nu încurajează SPAM-ul de orice tip, nu furnizează adresele dumneavoastră de e-mail terțelor persoane (fizice sau juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul https://paradisulpersonajelor.ro, sau orice alte informații cu caracter personal altor persoane care accesează paginile acestui website.
Orice utilizator poate obține, la cerere, o confirmare ca prelucrăm sau nu date cu caracter personal. Fiecare utilizator are dreptul de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, și poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem.
V. Accesul minorilor
Website-ul https://paradisulpersonajelor.ro nu se adresează minorilor. Nu colectăm voluntar și în mod conștient, informații și date ale persoanelor sub 18 ani.

VI. Măsuri de securitate
Siguranța datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Concepem și implementam în mod constant măsuri de ordin organizatoric, administrativ, tehnic și fizic în vederea protejării datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, a utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.
SC Paradisul Personajelor SRL se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Paradisul Personajelor nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale soft-ului sau a serverului pe care este găzduit site-ul.. Nu putem garanta că securitatea noastră nu poate fi accesata de persoane neautorizate folosindu-se de mijloace informaționale avansate prin acțiuni precum hacking sau tracking pentru colectarea automată a datelor dar vom efectua toate acțiunile necesare pentru a evita această situație.
Oferim utilizatorilor site-ului posibilitatea de a ne trimite feedback. Orice informație care este trimisă, indiferent de maniera de comunicare, va fi utilizată ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor implicate.
VII. Modificări ale Politicii de Confidențialitate:
SC Paradisul Personajelor SRL acordă o atenție deosebită și ia în serios aspectele legate de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal. Politica de Confidențialitate va fi actualizata periodic, iar noutățile vor fi afișate în cadrul prezentei pagini.
În cazul în care aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați telefonic, prin email la adresa contact@paradisulpersonajelor.ro sau folosind formularul de contact disponibil în cadrul website-ului.
VIII. Link-uri utile:

A.N.S.P.D.C.P.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679
Procedura de soluționare a plângerilor